top of page

Privacyverklaring

Cookiebeleid

Ons privacybeleid is bijgewerkt op 12 juni 2020.

In deze verklaring vind je informatie over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, hoe deze worden gebruikt en wie toegang heeft tot deze informatie.  

We hanteren de volgende basisprincipes, en houden ons aan de regelgeving in het kader van de GDPR – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) :

  • Persoonlijke data wordt verzameld en verwerkt voor het doel waarvoor we ze verkregen hebben

  • We vragen enkel de noodzakelijke gegevens

  • We houden de data niet langer bij dan noodzakelijk

  • We vragen om je toestemming wanneer nodig

  • We nemen passende maatregelen om de toegang tot de gegevens te beveiligen

  • We delen geen persoonsgegevens met andere partijen dan de partijen genoemd in deze verklaring

  • We respecteren jouw rechten met betrekking tot de verstrekte data

 

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens ?

De contactgegevens die je ons meedeelt in het contact formulier of deelnameformulier worden gebruikt voor de behandeling van je vraag en om je te kunnen contacteren. respondenten die zich zouden inschrijven om deel te nemen aan een volgend luik van het onderzoek, kunnen op eenvoudig verzoek hun informatie laten verwijderen. Er wordt geen persoonlijke informatie van de respondenten bijgehouden.

Waar worden gegevens bewaard ?

​Deze website maakt gebruik van de diensten van webaanbieder Wix. Wix.com is een internationale aanbieder van webdiensten en infrastructuur voor het maken en beheren van websites, en aanverwante diensten. Wix.com Ltd. is gevestigd in Israël, een land dat volgens de Europese Commissie een toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie garandeert.  Wix.com slaat data op in datacenters in Europa, de V.S. en Israel.

 Wix.com waarborgt aan haar gebruikers goed zorg te dragen voor de gegevens van de gebruikers van haar gebruikers. Je kan hun volledige privacy policy nalezen op hun website (https://nl.wix.com/about/privacy)

 Wix kan geen enkel recht uitoefenen om de gegevens die zijn opgeslagen op hun systemen zelf te gebruiken of op enige manier aan andere partijen ter beschikking te stellen, en maken daar ook zeer sluitende afspraken over in hun juridische overeenkomsten met hun klanten en gebruikers.

De gegevens op eventuele sociale media kanalen zoals Facebook worden bijgehouden en verwerkt op de systemen van de betreffende sociale media. Raadpleeg daarvoor hun privacy informatie. De gegevens uit sociale media worden niet geëxporteerd of elders gebruikt, en ook niet gekoppeld aan uw login of gegevens op de website.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens ?

​We bewaren contact gegevens tot zolang we die nodig hebben om op redelijke wijze diensten en informatie te leveren.    ​

Recht op toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens.

​In het kader van de GDPR wetgeving heb je ten allen tijde de mogelijkheid om te weten over welke gegevens we beschikken, of kan je vragen om gegevens te verwijderen en vergeten te worden.   We zullen je in dat geval wel vragen om je eerst voldoende te legitimeren.

Stuur ons een email (info@lmov.be)  indien je wilt weten welke gegevens we hebben en bijhouden. Je kan ons naderhand vragen om die gegevens te wijzigen, te corrigeren, of desgevallend alle gegevens of een gedeelte ervan te wissen.  

 

Worden jouw gegevens gedeeld met anderen ?

​Wij geven geen gegevens actief door aan derden.   Als we dat in de toekomst willen doen, zullen we daar in elk geval eerst je expliciete toestemming voor vragen.

​ 

Is het invoeren van gegevens op de site veilig  ?

​De volledige website en functionaliteiten die we gebruiken maken enkel gebruik van een beveiligde HTTPS verbinding zodat de gegevens die je invult niet onderschept kunnen worden.

Jouw eigen verantwoordelijkheid 

Wanneer je mogelijk lid wordt van een eventuele blog maak je een profiel aan waarvoor je kunt inloggen met een zelf gekozen login en paswoord. Het is je verantwoordelijkheid deze inloggegevens veilig te bewaren of te onthouden.  De combinatie is persoonlijk en mag niet aan anderen worden medegedeeld of kenbaar gemaakt. 

Cookies

​We gebruiken standaard cookies op deze website. ​

Je ziet deze pop-up bij het eerste gebruik van de website en kunt daar je akkoord geven. De strikt noodzakelijke cookies die we gebruiken kan je niet uitzetten omdat ze te maken hebben met de basis functionaliteit van onze website of met de veiligheid.  Ook de eenvoudige Analytics cookie hoort daarbij. Op basis van deze cookies worden enkel anonieme gegevens verwerkt.

Al onze cookies verzamelen enkel anonieme gegevens.  Je IP- adres wordt geanonimiseerd. Google of andere dienstenleveranciers waar we gebruik van maken, mogen deze informatie niet aanvullen of verrijken met andere informatie die ze mogelijks over jou weten.  

Functionele Cookies

Sessie cookies : deze onthouden gegevens voor de duur van je bezoek, en worden na de sessie verwijderd. Op die manier speel je bijvoorbeeld (deels) ingevulde gegevens op het contactformulier niet kwijt als je de pagina herlaadt of niet alles direct invult.

Permanente cookies : op basis van deze cookie, weten we wanneer je onze website meerdere keren bezoekt. Deze gegevens zijn nuttig voor ons, omdat we natuurlijk graag weten of je terug komt en geïnteresseerd bent in wat we aanbieden.

 

Analytics Cookies

We gebruiken cookies van verschillende Google producten en een analyse tool van Wix . Deze analyseren hoe je onze website gebruikt. Op die manier weten we welke pagina’s je bezoekt, hoe lang je blijft doorlezen, hoe je door de site surft. Deze gegevens zijn belangrijk om onze site beter te maken en nuttige informatie toe te voegen.   

Google heeft geen toestemming om de Analytics informatie op een of andere manier te gebruiken voor het aanbieden van andere Google diensten.

Marketing Cookies

Deze cookies worden gebruikt om je als bezoeker van de website te herkennen, wanneer je ook onze sociale media kanalen gebruikt.  Op die manier kunnen we de interactie op de website en op onze andere kanalen optimaal op elkaar afstemmen.

Op basis van Remarketing cookies kunnen we jou identificeren als bezoeker van onze website en weten we in welke diensten je geïnteresseerd bent. We gebruiken deze informatie vervolgens om voor onze eigen advertentiecampagnes op Google en haar partner-netwerk en op Facebook de doelgroep te definiëren en te zorgen dat je onze advertenties ziet.  Beide sites maken gebruik van technieken om deze doelgroep uit te breiden, naar gebruikers met een gelijkaardig profiel, waardoor je ook advertenties kunt te zien krijgen op basis van doelgroep uitbreiding.

 

Wijzigingen in beleid

Inhoud van deze pagina werd laatst aangepast op 26 januari 2021

LMR bvba heeft het recht om deze verklaring te wijzigen. Wanneer we een belangrijke aanpassing maken laten we dat weten. ​

Bij vragen over deze privacyverklaring kan je je wenden tot de verantwoordelijke uitgever van de website. LMR bvba: info@lmov.be

bottom of page